Waarmee kan ik u helpen?

Wat is Aktie Frisse Lucht?

Home  

Aktie Frisse Lucht is een vrijwilligersproject van Stichting Humanitas in Rotterdam. Het project is bedoeld voor kinderen in sociaaleconomisch moeilijke omstandigheden, die zelf nooit op vakantie (kunnen) gaan. Humanitas wil deze kinderen een zorgeloze vakantie aanbieden bij geselecteerde gastgezinnen in verschillende provincies. De gastgezinnen zorgen zelf voor de dag invulling van de kinderen.

In de zomervakantie gaan er kinderen een week naar Zeeland. Daarnaast kunnen kinderen via Europa Kinderhulp in de zomer tien dagen op vakantie.

Beide kindervakanties lopen parallel met de schoolvakanties.

Gastouders
Werving en selectie van gastouders die bereid zijn om in de vakantieperioden een kind in hun gezin op te nemen, wordt ter plaatse verricht door vrijwilligers van Humanitas of van de Stichting Europa Kinderhulp. De gastgezinnen worden uiteraard zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd.

Welke kinderen?
Met kinderen uit sociaaleconomisch moeilijke omstandigheden bedoelt Aktie Frisse Lucht; jongens en meisjes die om financiële redenen zelden of nooit eens echt op vakantie kunnen. Vaak komt daar dan nog bij dat:

  • ze in oude wijken wonen of in buurten waar geen behoorlijke speelruimte aanwezig is;
  • ze uit grote gezinnen met krappe behuizing komen; een gezinslid ziek is of er andere moeilijkheden zijn;
  • het gezin een extra steuntje in de rug nodig heeft om problemen te overwinnen.

Aanmelding
Kinderen uit Rotterdam en omgeving, in de leeftijdscategorie 6 tot 13 jaar, kunnen bij ons worden aangemeld via school, maatschappelijk werk, schoolarts, MEE Rotterdam Rijnmond of andere instantie die te maken heeft met kinderen in achterstandssituaties. Na aanmelding neemt Aktie Frisse Lucht met de ouders/verzorgers contact op en wordt het kind door een vrijwilliger bezocht. Tijdens dit bezoek bekijkt deze vrijwilliger de noodzaak van uitzending en neemt vervolgens de persoonlijke gegevens van het kind op.

Er is een maximum aantal deelnemers per keer. Het is dus van belang om kinderen zo vroeg mogelijk aan te melden. Dit kan nog tot uiterlijk twee maanden voor vertrek.

Kosten en vervoer
De gastgezinnen nemen de kinderen gratis op, maar er wordt door de organisatie wel een bijdrage in de onkosten gevraagd. De kosten voor de Zeelandvakantie bedragen € 40,00 (1 week) en voor de vakantie met Europa Kinderhulp (10 dagen) bedragen deze € 55,00.
Vanaf het kantoor van Humanitas aan de Pieter de Hoochweg 110, worden kinderen en begeleiders per bus vervoerd naar de vakantieadressen.

Aansprakelijkheid
Voor schade/letsel veroorzaakt door vakantiekinderen bij gastouders en/of derden zijn de ouders/verzorgers van de vakantie-kinderen in principe wettelijk aansprakelijk. Het is wenselijk dat ieder kind daarom WA is verzekerd. Daarnaast moeten de kinderen uiteraard een ziektekostenverzekering hebben.

Informatie en aanmelding
Voor nadere informatie en het opvragen van aanmeldingsformulieren, kunt u bellen met Aktie Frisse Lucht, 010- 236 52 10.

Wij zijn in ieder geval bereikbaar op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijd wordt u te woord gestaan door iemand van Humanitas, of kunt u het antwoordapparaat inspreken.

E-mailen kan natuurlijk ook. Via dit e-mail adres: afl@stichtinghumanitas.nl