Menu +
hm_bollen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een maatje?
Een maatje is iemand die getraind en gemotiveerd is om zich vrijwillig in te zetten voor praktische ondersteuning. Hij/zij is geïnteresseerd in anderen, heeft geduld en doorzettingsvermogen en respect voor andere levensstijlen.

Welke hulp biedt een maatje?
Een maatje biedt vooral praktische hulp. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het begeleiden van iemand naar instanties zoals Erasmus MC, de apotheek, de huisarts, de Sociale Dienst, Bureau voor Rechtshulp, advocaten, ambassades, et cetera.

Begeleiden van iemand naar Hiv-gerelateerde bijeenkomsten zoals thema-avonden in het Ron Wichmanhuis, Wereld Aidsdag, Hiv-cafe, en dergelijke.

Taallessen en huiswerkbegeleiding
Wie komen in aanmerking voor maatjeshulp?
Mannen en vrouwen uit de regio Rotterdam en Vlaardingen die geïnfecteerd zijn met Hiv, ongeacht afkomst, religie en levensstijl.

Hoe wordt een maatje ingeschakeld?
Iedereen kan bellen, mailen of schrijven. Bel de projectleider van het Maatjesproject voor meer informatie en aanmelding. De projectleider zal in overleg met de betrokkenen en afhankelijk van wensen en voorkeuren een maatje inschakelen.

Hoe worden maatjes voorbereid op het werk?
Alle maatjes kunnen kosteloos deelnemen aan verschillende trainingen binnen de organisatie. Tijdens een intakegesprek met de projectleider zal het maatje worden geïnformeerd over Hiv en Aids en leren wat iemand met Hiv tegen kan komen.

Wie kan maatje worden?
Mensen die graag met andere mensen omgaan, respect hebben voor andere leefstijlen, geduld en doorzettingsvermogen hebben en kunnen onderhandelen.
Waarom worden mensen maatje?
Mensen worden om verschillende redenen maatje. De een voelt zich betrokken bij de ziekte Hiv, de ander wil graag wat leren en zoekt een uitdaging, de derde heeft wat tijd over en wil graag nuttig zijn.

Wat is het verschil tussen maatjeshulp en buddyzorg?
Buddyzorg richt zich meer op een stuk emotionele ondersteuning. Deze zorg is vaak langdurig van aard.
Een maatje biedt vooral praktische ondersteuning. Deze hulp is in principe eenmalig of enkele keren achter elkaar.

Hoe worden maatjes voorbereid op het werk?
Alle maatjes kunnen kosteloos deelnemen aan verschillende trainingen binnen de organisatie. Tijdens een intakegesprek met de projectleider zal het maatje worden geïnformeerd over Hiv en Aids en leren wat iemand met Hiv tegen kan komen.

Is maatjeshulp gratis?
Ja, aan maatjeshulp zijn geen kosten verbonden.

Is privacy gewaarborgd?
Ja, iedereen die voor het Maatjesproject werkzaam is, vrijwillig of niet, heeft een geheimhoudingsplicht. Niemand mag zonder expliciete toestemming informatie aan derden verstrekken.

Is er een klachtenprocedure?
Ja. Een klacht wordt altijd doorgesproken met de projectleider. Daarnaast is er een klachtencommissie binnen stichting Humanitas.

Top