Stichting Humanitas en Corona

Update 1 maart 2022 - Op deze pagina houdt Stichting Humanitas u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze fase van de corona-crisis en wat dit inhoudt als u onze locaties bezoekt of begeleiding ontvangt van onze professionals.

Wij werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U kunt ons helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd daarom deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.


Zorg met verblijf

Iedereen is van harte welkom, behalve wanneer u klachten hebt die kunnen wijzen op Covid en als u positief bent getest op Covid.

De Covid-maatregelen die nu gelden:

 • Bezoek op de kamer van de bewoner en in de algemene ruimtes is toegestaan. Er is geen maximum meer aan het aantal bezoekers. Bezoek op de huiskamers is voorlopig nog niet mogelijk.
 • Activiteiten buiten de afdeling, herdenkingsbijeenkomsten e.d. kunnen doorgang vinden. Voor deze activiteiten gelden geen beperkingen meer qua aantallen deelnemers.
 • Bezoekers hoeven geen mondneusmasker meer te dragen, het mag uiteraard wel.

Van belang blijft om de juiste persoonlijke hygiëne maatregelen toe te blijven passen:

 • Was vaak je handen.
 • Geef geen hand.
 • Houd afstand.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Draag een mondkapje waar dat geadviseerd wordt of verplicht is.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Testen bij klachten.
 • Ga in isolatie bij een positieve testuitslag.

Activiteiten binnen

Het aantal deelnemers aan een activiteit in een binnenruimte is niet langer begrensd.

Activiteiten buiten (het verpleeghuis)

Bij deelname aan activiteiten buiten het verpleeghuis wordt niet meer naar een coronatoegangsbewijs gevraagd.


Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning

Stichting Humanitas heeft een aantal maatregelen genomen om de cliënten van Zorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning en de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Medewerkers hanteren de eerdergenoemde hygiëne maatregelen en gebruiken een chirurgisch mondmasker bij zorg voor de cliënt als de anderhalve meter afstand niet in acht genomen kan worden.

Daarnaast wordt cliënten gevraagd:

 • Alert te zijn op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Wij horen het zo spoedig mogelijk van u als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is.
 • Het is belangrijk voor onze zorgmedewerkers dat u zeep en papieren handdoekjes of een keukenrol in huis heeft. De beste bescherming tegen dit virus is regelmatig uw handen wassen met water en zeep en te drogen met een papieren handdoek.

Welzijn en Hulpverlening

Het blijft belangrijk om de basis hygiëne maatregelen op te volgen:

 • Was vaak je handen.
 • Geef geen hand.
 • Houd afstand.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Draag een mondkapje waar dat geadviseerd wordt of verplicht is.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Testen bij klachten.
 • Ga in isolatie bij een positieve testuitslag.

Dagbesteding

Voor de dagbesteding geldt dat vóór het betreden van de ontmoetingsruimte medewerkers een korte triage uitvoeren en bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om handhygiëne toe te passen.


Tot slot

Wij volgen de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en als het nodig is passen wij onze maatregelen hierop aan. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.