Zolang mogelijk zelfstandig functioneren bij uzelf thuis is een van de uitgangspunten van Humanitas. Wanneer dit tijdelijk niet mogelijk is omdat u bijvoorbeeld herstelt van een operatie, dan kunt voor deze revalidatie ook bij Stichting Humanitas terecht. We noemen dit Geriatrische Revalidatiezorg

De revalidatie bij Stichting Humanitas vindt plaats onder regie van de specialist ouderengeneeskunde en is bedoeld om weer zo snel mogelijk terug naar huis te kunnen. De specialisten ouderengeneeskunde en paramedici zoals de fysiotherapeut en de ergotherapeut kunnen al binnen het ziekenhuis worden ingezet om zo snel mogelijk de revalidatie te starten.

U kunt als oudere bij Stichting Humanitas revalideren na:

  • Botbreuken ten gevolge van trauma
  • Orthopedieproblemen (bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup)
  • Overige diagnosen waarbij revalidatie nodig is, zoals bij een verminderde conditie na operatie, oncologische problematiek ten gevolge van behandeling/therapie en na hartfalen.
  • Voor observatie (ingeval van mogelijke dementie)

Revalidatieprogramma

Op de afdeling van de locatie waar u gaat revalideren staat alles wat u doet gedurende de dag in het teken van revalidatie en herstel. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw eigen mogelijkheden en krijgt u ondersteuning en begeleiding waar nodig.

Op basis van haalbare doelen stelt de specialist ouderengeneeskunde samen met u en de mantelzorger een zorg- en behandelplan vast. Dit is ook de basis voor een weekprogramma dat bestaat uit verschillende groeps- en individuele therapieën. Bijvoorbeeld:

  • de fysiotherapeut begeleidt u bij het oefenprogramma
  • de ergotherapeut kijkt samen met u welke aanpassingen er nodig zijn in uw thuissituatie
  • de zorgmedewerkers ondersteunen u bij het opnieuw aanleren van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse activiteiten.

Onze werkwijze

U wordt tijdens uw revalidatieperiode begeleid door een team dat bestaat uit de zorgmedewerker (ook het aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger), de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en klantmanager. Aan een spoedige en succesvolle revalidatie kunt u zelf veel bijdragen. Zo krijgt u een agenda waarin uw therapieafspraken staan of waarin u die zelf kunt noteren. Tijdens uw revalidatie gaan we uit van het principe dat uw therapie altijd voorrang heeft. Alles staat in het teken van herstel!

Naar huis

Wanneer u weer voldoende zelfstandig functioneert, kunt u weer naar huis. Het kan zijn dat u dan nog zorg thuis nodig heeft of poliklinische dagbehandeling. Ook hierbij kunnen wij iets voor u betekenen. Deze zaken worden voor het ontslag besproken.

Locaties

Stichting Humanitas werkt op het gebied van de geriatrische revalidatie samen met diverse andere organisatie op verschillende locaties:

GRZ (Eerstelijns Hoog Complex en observatie dementie) in Humanitas verpleeghuis Hannie Dekhuijzen
Carnissedreef 280
3084 NN Rotterdam

GRZ (Eerstelijns Hoog Complex) in Akropolis
Achillestraat 290
3054 RL Rotterdam

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.