Onze grondhouding: de Kracht van Humanitas

De kracht van Humanitas

Wie zijn wij, waar staan we voor?

Vroeg of laat kunnen we allemaal een helpende hand gebruiken. Omdat we ouder worden en niet meer (volledig) zelfstandig kunnen wonen. Omdat we getroffen worden door ziekte of tegenslag. Omdat we vastlopen - op welke manier dan ook. Of gewoon, omdat het zo fijn is te weten dat er iemand voor je is.

De regie over je eigen leven houden

Stichting Humanitas is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning. We zijn er voor grote langdurige hulpvragen maar ook voor mensen die net even dat duwtje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij houden onze cliënten de touwtjes in handen, zoveel als mogelijk. Logisch toch? Ook als je ondersteuning nodig hebt, zou je de regie over jouw leven moeten houden. Jij bent immers nog steeds jij. Met alles dat je liefhebt. Met je hobby’s en passies. Met je gewoontes en eigenaardigheden. Met je humor, gedachten, achtergrond en levensstijl. Want juist door (dichtbij) jezelf te blijven, blijf je vitaal en kom je vooruit. Dan is zorg en ondersteuning geen vervelend ‘moeten’ maar biedt het kansen, hoop en vertrouwen in de toekomst.

Jij doet het zelf. Wij denken mee

Bij Stichting Humanitas maken we jouw ervaringen, wensen en keuzes zoveel mogelijk leidend in het pad dat we samen bewandelen. Wij denken in kansen en mogelijkheden. We vullen niet in maar denken mee. Vaste kaders en protocollen ondersteunen ons in de uitvoering , wij blijven altijd denken in kansen en mogelijkheden. We passen ons aan en bewegen waar mogelijk mee. Vrijheid hebben wij hoog in het vaandel. Want wij weten: ieder mens is van nature krachtig, vitaal en in staat om zijn of haar leven zelfstandig vorm te geven. Wij bieden slechts de helpende hand.

En ja, we zijn trots. Trots op onze mooie organisatie, die almaar mooier en beter wordt. Trots op onze medewerkers, die al net zo divers zijn als de stad. Telkens weer kijken we kritisch naar onszelf en naar elkaar, willen we het beste uit ieder mens halen en zoeken altijd naar kansen en talenten. Zo houden we Stichting Humanitas scherp, sterk én relevant.

Stichting Humanitas zit in de haarvaten van de samenleving. Van buurtwerk tot verpleeghuizen. We weten wat leeft, wat speelt. Daardoor zijn we in staat om vroegtijdig en flexibel in te spelen als er problemen worden gesignaleerd. Waar nodig trekken we aan de bel en laten onze stem horen. Door zichtbaar en beschikbaar te zijn, spelen we een belangrijke rol bij preventie. En die rol zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

De mooiste versie van jezelf, dat ben jij

In een sterk veranderend werkveld en een veranderende samenleving, is het belangrijk om als organisatie te blijven bewegen. Dat doen we zonder onszelf te verloochenen. Onze kern is en blijft hetzelfde: bij Stichting Humanitas geloven we in jezelf kunnen en mogen zijn. We geloven dat mensen zelf zin en vorm geven aan hun leven en dat daar de mooiste dingen uit voortkomen. Want de mooiste versie van jezelf, dat ben jij. En naar dat principe leven en werken wij elke dag.

Dat is #dekrachtvanhumanitas

Ons plan voor de toekomst

Waar bewegen we met elkaar naartoe en hoe doen we dit?

De kansen en uitdagingen van de toekomst zijn van ons allemaal. We werken samen, bundelen onze krachten en talenten en zorgen er samen voor dat iedere Rotterdammer zo goed mogelijk op eigen benen kan staan. In ons plan van de toekomst maken we dit concreet in de zogenoemde ‘strategische programmalijnen’:

Samen met en in de wijk

Wijkallianties; Regierol; Netwerkgericht werken

In de haarvaten van de wijken zet Stichting Humanitas zich in om wijkallianties te vormen en te versterken. Dit doen we door intensief samen te werken met andere zorg- en hulpverleningsorganisaties, het informele netwerk, lokale ondernemers, stichtingen, etc. Het doel van ‘Samen met en in de wijk’ is om Rotterdammers dichtbij huis te kunnen ondersteunen op de manier die bij hen past. Door de krachten te bundelen, kunnen we elk individu recht doen en een sterk en veelzijdig aanbod aan diensten bieden.

Samen redzaam

Samen met elkaar; Wijken versterken; Van zorgen voor, naar zorgen dat

We geloven in de eigen regie van het individu én zien de kracht van samenredzaamheid ontstaan in de verbinding met haar netwerk en omgeving. Binnen de programmalijn ‘Samenredzaam’ richten we ons dan ook op het versterken van het netwerk in de wijk, de omgeving van onze cliënten én van onze medewerkers.

Een medewerker die uitgaat van samenredzaamheid richt zich op het versterken van de eigen regie en daadkracht van de hulpvrager, en heeft aandacht voor – indien aanwezig – het netwerk (van de hulpvrager). We bewegen steeds meer toe naar een situatie waarin er eerst gekeken wordt wat iemand nog zelf kan, vervolgens naar mogelijke ondersteuning vanuit het netwerk en omgeving én met de inzet van technologie.

Samen talentvol

Samen leren, denken en doen; Talenten inzetten en ontwikkelen; Hulp bij persoonlijke problemen;
Diversiteit en Inclusie

Wij ondersteunen onze vakmensen met onder andere de juiste trainingen en opleidingen om onze nieuwe koers in hun dagelijkse werk toe te passen en ‘eigen’ te maken. Zij maken het verschil en varen de nieuwe koers. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om over de juiste kennis en vaardigheden te (gaan) beschikken om mee te gaan in een nieuw tijdperk. Wij zien iedere medewerker en vrijwilliger als ambassadeur van Stichting Humanitas. Stuk voor stuk zijn zij uniek en beschikken over unieke talenten die waardevol zijn voor de organisatie.

Een wendbare, veer- en daadkrachtige organisatie

Organisatiecultuur; Kwaliteit Management; Project- en procesmanagement; ICT en digitale transformatie; Financieel kader

Om mee te bewegen en invloed te hebben op de snel veranderende omgeving, zetten we binnen deze programmalijn in op onder andere het versterken van onze processen, organisatiecultuur, ICT en veranderopgave in projecten. We streven ernaar om flexibel en daadkrachtig te zijn, zodat we snel en tijdig mee kunnen bewegen met ontwikkelingen. We vinden dit van groot belang, omdat we hierdoor een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven, een gelijkwaardig partner binnen netwerkverbanden en wijkallianties, en een gewenste, veilige partner voor onze cliënt.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.