Bij Stichting Humanitas doen wij er alles aan om welzijn en zorg te garanderen volgens de hoogste kwaliteitseisen.

Onder kwaliteit van zorg en welzijn verstaan we aan de ene kant de ervaring van de cliënt of bewoner (hierna cliënt) en aan de andere kant de meetbare kwaliteit van welzijn en zorg. Vanuit onze kernwaarden willen we de cliënt een zo goed mogelijke kwaliteit van leven laten ervaren.

Kwaliteit van leven

Stichting Humanitas staat voor eigen regie van de cliënt in het leiden van het eigen leven. Door (gezondheids-) problemen kan het lastiger zijn om leven naar eigen wens in te richten. Humanitas streeft ernaar om cliënten en/of hun vertegenwoordigers te ondersteunen om het eigen leven weer te hernemen en vast te houden. Hierin kunnen cliënten aangeven wat zij zelf belangrijk vinden voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van leven.

Eigen regie en individuele inkleuring

Centraal staat dat de cliënt zoveel mogelijk regie behoudt over zijn eigen leven, keuzevrijheid heeft en meedoet in de maatschappij. De cliënt kan binnen de kaders van de indicatie kiezen voor die vormen van zorg die het beste aansluiten bij de eigen wensen, voorkeuren en gebruiken. In het zorgdossier leggen Stichting Humanitas en de cliënt samen de afspraken vast over de invulling van een groot aantal aspecten van de zorg en welzijn.

Verantwoorde zorg

Stichting Humanitas verleent zorg en welzijn volgens wettelijke vereisten, beroepscodes, landelijke door beroepsgroepen geautoriseerde richtlijnen, professionele standaarden en handreikingen. Deze zijn gebaseerd op de laatste inzichten en conform de afspraken en werkwijzen die binnen de organisatie gelden.

Meten van de kwaliteit van zorg en welzijn

Allereerst wordt de kwaliteit van zorg en welzijn jaarlijks bepaald via ons eigen, geaccrediteerde kwaliteitsmanagementsysteem. De resultaten van deze audit biedt de basis voor het werkplan van de manager. Dit werkplan gebruikt de manager om continu te kunnen sturen op kwaliteit van zorg en welzijn. Door het Humanitas Kwaliteit Management Systeem is er door de hele organisatie goed zicht op de kwaliteit van zorg en welzijn en blijven we leren en verbeteren.

Daarnaast wordt twee keer per jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om de ervaren kwaliteit van zorg te meten. De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden met de cliënt of vertegenwoordiger besproken. Maar het onderzoek kan ook anoniem worden ingevuld. Als organisatie leren wij van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek zodat we de zorg voortdurend kunnen verbeteren.

Stichting Humanitas geeft inzicht in de kwaliteit middels het jaarplan, jaarlijkse kwaliteitsplan en bijbehorende kwaliteitsverslag.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Rapportage over individuele zorgaanbieders, ook van Stichting Humanitas, zijn openbaar en te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. De Inspectie maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.