De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur van de Stichting Humanitas en op de algemene gang van zaken binnen die organisatie.

Benoeming leden

De raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad hebben elk het recht één lid voor te dragen voor Stichting Humanitas.

Samenstelling

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

  • de heer drs. R. Treffers, voorzitter
  • mevrouw M.W.C. Madlener-Pfundt, lid
  • mevrouw dr. T. Furtado Plácido, lid
  • de heer J.A. van der Hulst lid
  • de heer drs. C.G.J. Verbrugge, lid
  • mevrouw prof. dr. M.A. Goossensen, lid

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.