Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is.

De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast m.b.t. cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.


Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij vragen hebben of onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u en uw vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u doen?

De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersoon uit hoe de Wzd werkt en wat zij voor u kan betekenen. Als u problemen of klachten heeft over de onvrijwillige zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor vragen en advies. De cliëntvertrouwenspersoon adviseert u over wat u met uw verhaal, uw klacht of uw vragen kunt doen. Zij bemiddelt niet bij klachten, maar steunt en adviseert u bij het indienen van de klacht en bij de klachtenprocedure.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd verricht zijn werk onafhankelijk van de zorgaanbieder en is dus niet in dienst van een zorgaanbieder. Ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is gratis.

Hoe komt u in contact met de cliëntvertrouwenspersoon?

Aan elke regio en de daarbij behorend zorgaanbieders, zijn specifieke cliëntvertrouwenspersonen Wzd vanuit het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) verbonden.

Bianca Knigge

Contactgegevens het LSR voor de regio Rotterdam en de Zuid Hollandse eilanden

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.