Aarti Benimadho benoemd als manager Klant en Markt bij Stichting Humanitas

Per 1 mei is Aarti Benimadho benoemd als manager Klant en Markt bij Stichting Humanitas.

In deze nieuwe rol gaat zij zich bezighouden met stichting brede- en doelgroep communicatie, klantadvies, zorgverkoop, fondsen- en subsidieverwerving en portfoliomanagement. Dit alles gericht op onze externe doelgroepen en belanghebbenden. Door deze nieuwe structuur en de gezamenlijke focus op onze cliënten en hulpvragers, kunnen we nog betere zorg en ondersteuning bieden.

Aarti: “Als de nieuwe manager Klant en Markt is het mijn doel om onze visie en missie zichtbaar te maken bij onze externe belanghebbenden. Denk hierbij aan hulpvragers, verwijzers, financiers, netwerk – en ketenpartners en het bedrijfsleven. Dit alles begint en eindigt altijd met de toekomstige zorg- en ondersteuningsbehoefte van de inwoners van Rotterdam-Rijnmond. Daarom moet het duidelijk zijn wat we doen en waar we voor staan. Waar onze ‘kracht van Humanitas’ voor staat.

Zorg moet kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar zijn

“Met 17 jaar ervaring in de gezondheidszorg, als consultant en projectmanager, blijf ik ernaar streven om de producten- en dienstenaanbod van zorginstellingen te verbeteren. Om zo hoogwaardige zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom gaan we nu, met een professioneel en warm verkoopteam, een ‘domein-verbindende marktstrategie’ ontwikkelen. Dat wil zeggen, het (door) ontwikkelen van het producten- en dienstenaanbod over de domeinen en financiering heen. Zo gaan we aan de slag met de zorg- en ondersteuningsbehoeften van en met onze cliënten, voor nu en in de toekomst.”

Ellis Kastelein en Joost Zielstra (Raad van Bestuur): “Stichting Humanitas heeft vele gezichten die met een open blik Rotterdam-Rijnmond in kijken. Aarti is voor ons een heel belangrijk gezicht naar buiten toe. Zij legt verbinding met een grote diversiteit aan externe partijen en dat doet zij door wie ze is. Hartelijk, gastvrij en altijd behulpzaam, wie ze ook treft.”

Zijn wie je bent

“Vanuit de Humanistische grondgedachte geloven we in ‘zijn wie je bent’, en dat betekent dat we hulp bieden aan onze bewoners en cliënten, ongeacht hun cultuur, geloofsovertuiging, levensstijl en andere verschillen die ons zo waardevol maken. De uitdagingen in de zorg en het sociaal domein zijn enorm groot en vragen om een samenwerking in Rotterdam waarin de maatschappelijk opgave centraal staat. Ik wil werken aan initiatieven die starten met maatschappelijke betekenis en de uitvoering hiervan.

Als manager Klant en Markt wil ik dit stimulerende werkklimaat ook voor mijn team creëren, zodat zij hun werk goed en met veel plezier kunnen doen. Daarom leg ik uit, inspireer ik, en stuur ik op eigen regie, zodat teamleden zelf werkafspraken maken om deadlines en doelstellingen te halen.

Altijd in beweging

Met de maatschappelijke opgave voor de boeg staat ook Stichting Humanitas voor grote uitdagingen. Dit vraagt om een andere topstructuur, andere leiderschapsstijlen, aandacht voor vakmanschap en moderne manieren van binden en boeien van personeel.

Met de maatschappelijke ontwikkelingen en het ‘speelveld’ waarin de zorg- en ondersteuningsbehoefte zich beweegt blijft het oranje hart van de medewerkers bij Stichting Humanitas boven alles kloppen voor onze cliënt en elkaar. Want bij ons kun je zijn wie je bent.

“Het zijn de verschillen die ons waardevol maken”

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.