Carla Piket benoemd als Teamleider Wijkverpleging

Carla Piket is onlangs benoemd als Teamleider Wijkverpleging (Langer Thuis en Hulpverlening). De bestaande krachten van de domeinen Zorg Thuis en Welzijn & Hulpverlening worden gebundeld in één directieportefeuille: Langer thuis en Hulpverlening. In deze nieuwe samenstelling gaan we niet alleen samenwerken binnen de stad, maar vooral ook binnen Stichting Humanitas.

Carla: “In mijn nieuwe rol als teamleider wijkverpleging is het mijn verantwoordelijkheid om startende teamleiders in te werken en te coachen. Ik voel me vereerd dat ik mijn kennis en ervaring door mag geven aan de jongere generatie. Ik ken de organisatie en de wijken van haver tot gort. Het is ook heel belangrijk om in- en externe samenwerkingsverbanden te leggen. Op die manier zijn we nog efficiënter en succesvoller voor en met onze cliënten aan het werk.

Samen kom je het verst

Carla: “Om kwaliteit van zorg te leveren, met de beschikbare medewerkers, moeten we samen met de cliënten en hun naasten kijken hoe we de handen ineen kunnen slaan. Omdat we slim moeten omgaan met onze financiën kijken we er natuurlijk ook naar wie we in moeten zetten om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoefte van onze cliënt. We komen het verst als we gezamenlijk in mogelijkheden denken, meer verbinding en participatie in en met de wijk zoeken en het verpleeghuis als onderdeel van de wijk zien. Dat heet ‘wijkgericht samenwerken’.”

In 2010 zijn we, samen met de ConForte partners, gestart met ‘wijkgericht samenwerken’: De wijkverpleegkundigen van diverse zorgorganisaties hebben samen, op wijkniveau, een plan gemaakt en voeren dit ook samen uit. Het doel hiervan is dat we, door middel van preventie en voorlichting aan ‘burgers’, ervoor zorgen dat aanspraak op zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen of uitgesteld. Dat heeft geleid tot belangrijke samenwerkingsverbanden tussen Welzijn en organisaties in Rotterdam-Rijnmond. Dit is natuurlijk ook belangrijk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing.

Ellis Kastelein en Joost Zielstra: “Carla houdt van mensen en daarom houden wij van Carla. Haar ervaring in de zorg vormt een onmisbare schakel in het geheel en we zijn blij dat ze dit doorgeeft aan een jongere generatie zorgmedewerkers.”

Samen, daar ligt onze kracht

Carla: “Mijn kracht ligt in het luisteren en aanvoelen van anderen, wat me vaak helpt om de vraag helder te krijgen, mensen te begrijpen en te betrekken. Dit stelt ons in staat om samen tot oplossingen te komen en nieuwe wegen te vinden.

Mijn coaching stijl is afhankelijk van de situatie van dat moment, waarbij ik het liefst de kaders uitzet en samen met het team werk. Misschien hebben we niet altijd de beste spelers, maar omdat we het samen doen, zijn we toch een topteam! Door het analyseren van het team, de individuele teamleden en hun behoeften, kan ik bepalen wat er moet gebeuren om zo krachtig vooruit te kunnen bewegen. Daarin moet je natuurlijk de balans vinden tussen inlevingsvermogen en feitelijke de situatie beoordelen. Dat familiegevoel, het oranje hart, de kracht om het anders te doen, hand in hand, dat geeft je vleugels.”

De regie over je eigen leven

Carla: “Mijn ultieme doel voor Stichting Humanitas is dat we in 2030 kunnen zeggen dat we de krapte op de arbeidsmarkt succesvol hebben aangepakt en onze klanten goed en bovenal, met zorg en aandacht, hebben bediend. Goede afspraken maken, een goede werkgever zijn en investeren, zowel in Welzijn als in Zorg. Mijn persoonlijke doel is eigenlijk altijd hetzelfde geweest: ik ben in de zorg gegaan om mensen te ondersteunen die niet krachtig en weerbaar zijn en geen netwerk hebben om voor zichzelf op te komen. Als wij hen die steun kunnen bieden om zelfredzaam te zijn en te blijven, zodat ze zelf de regie over hun eigen leven kunnen houden, dan staan we allemaal in onze kracht!

De kracht om het anders te doen, hand in hand, dat geeft je vleugels

Dat is #dekrachtvanhumanitas

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.