We bundelen onze krachten voor een toegankelijke ouderenzorg!


De VVT-organisaties Aafje, Stichting Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, de Zellingen en het Zorgkantoor Zilveren Kruis hebben een transitieagenda vastgesteld voor de komende jaren. Daarin hebben zij afspraken gemaakt hoe zij de ouderenzorg in de regio de komende jaren toegankelijk blijven houden.

“Samenwerking is essentieel”, zegt bestuurder Ellis Kastelein, namens de aangesloten organisaties. “We moeten de ouderenzorg anders organiseren. En daarbij echt uitgaan van regie en autonomie van mensen zelf, met hulp van mensen dichtbij en ondersteund door technologie.

We hebben als VVT-organisaties met elkaar de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de juiste ondersteuning voor ouderen in onze regio te waarborgen. We zijn er voor de meest kwetsbaren en doen de belofte dat we er voor hen blijven. De transitie is gericht om zo lang mogelijk op een veilige en prettige manier in de eigen omgeving te leven, met zoveel mogelijk regie en autonomie en ondersteund door technologie. Uitgangspunt daarbij is ‘regionaal wat moet en lokaal wat kan’.

De transitieagenda is opgesteld vanuit de thema’s zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij. Optimaal gebruik maken van de best practices, leren van elkaar en samenwerken over de organisaties heen, staat hierbij centraal.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.