Welzijn op de Hoek gaat nieuwe welzijnsopdracht uitvoeren in Hoek van Holland

Afgelopen week heeft gemeente Rotterdam de definitieve gunning bekend gemaakt voor welzijnsopdracht “Heel de stad” in Rotterdam. Per gebied heeft één welzijnsaanbieder de nieuwe opdracht gegund gekregen en voor Hoek van Holland is dat Welzijn op de Hoek!

Welzijn op de Hoek gaat per 1 april 2022 starten met de nieuwe opdracht onder de vlag van Stichting Humanitas met onderaannemerschap van Vitis Welzijn. “Wij zijn al heel druk bezig met de voorbereidingen.”, geeft Ingrid Heuker of Hoek manager van Welzijn op de Hoek aan. “Welzijn op de Hoek is en blijft gevestigd in Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’; de ontmoetingsplek voor alle inwoners van Hoek van Holland.”

Wat gaat er veranderen?

Welzijn is er voor iedereen. Nog meer dan anders gaat Welzijn op de Hoek samenwerken met andere organisaties die actief zijn in Hoek van Holland. Ook stimuleert welzijn lokale initiatieven van bewoners en partijen uit de wijk. En er is extra aandacht voor drie doelgroepen: jongeren, ouderen en kwetsbare bewoners.

Jeugd: preventie en talentontwikkeling voor alle jeugdigen (4-23 jaar), met als doel een generatie zonder achterstanden.
Ouderen: activeren en ondersteunen van thuiswonende ouderen (65 jaar en ouder).
Kwetsbare Rotterdammers: bereiken en ondersteunen van jeugdigen en volwassenen in een kwetsbare situatie.

Daarnaast heeft de welzijnsopdracht een langere duur van 5 jaar en 9 maanden, met een mogelijkheid van 2 maal 2 jaar verlenging. Zo kan Welzijn op de Hoek verder bouwen aan langdurige relaties met bewoners, wijknetwerkpartners en de gemeente.

“We zijn super blij dat we de opdracht gegund hebben gekregen in Hoek van Holland en ons mooie werk mogen blijven voortzetten. Met veel plezier en enthousiasme blijven we ons inzetten voor de Hoekenezen.” aldus Ingrid. “We hopen iedereen te mogen blijven ontvangen in Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.