Stichting Humanitas is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO. Daar is informatie te vinden over bijvoorbeeld verlof en beloning.

Meerkeuzesysteem

Medewerkers hebben in het kader van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) verschillende mogelijkheden om een deel van het salaris onder bepaalde wettelijke voorwaarden flexibel in te zetten voor een aantal doelen. Zo kunnen personeelsleden van de Stichting Humanitas bijvoorbeeld deelnemen aan het fietsenplan of vakantiedagen bijkopen of verkopen.

De afdeling HR heeft over al deze, en veel andere zaken, meer informatie.

Ziektekostenverzekeringen

Stichting Humanitas heeft bij een aantal ziektekostenverzekeringen collectiviteitskortingen afgesproken voor haar medewerkers. Informatie over welke ziektekostenverzekeringen dit zijn en hoe hoog de kortingen zijn is te verkrijgen op de afdeling HR.

Korting op overige verzekeringen

Centraal Beheer biedt aan medewerkers van Humanitas korting op diverse verzekeringen, zoals autoverzekering, inboedel- en opstalverzekering enzovoorts. Informatie hierover is te verkrijgen op de afdeling HR.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.