Praktijk gestuurd leren bij Stichting Humanitas

Bij praktijk gestuurd leren ben je de hele dag aanwezig op de zorglocatie. De docenten van Albeda geven daar ook les.

De noodzakelijke verbinding tussen theorie en praktijk komt tot stand onder invloed van de studenten zelf. Het zijn jouw leervragen, voortkomend uit veelvoorkomende werksituaties, die mede het uitgangspunt vormen voor het onderwijs dat geboden wordt. Je volgt de opleiding bij verschillende locaties van Stichting Humanitas. Bij ons is in samenwerking met Albeda Zorgcollege de opleidingsvorm Praktijkroute dienstverlening (niveau 2) gestart.

Praktijkroute dienstverlening niveau 2

Spreekt het leren in de praktijk jou aan? Bij Stichting Humanitas volg je de beroepsopleiding dienstverlening en kun je uitstromen met profiel Helpende zorg en welzijn. In deze tweejarige opleiding is de beroepsopleiding dienstverlening van het Albeda verweven met de opleiding Helpende zorg en welzijn.

Ga naar de website van Albeda om je aan te melden.

De zorg verandert continue

Een van de ontwikkelingen daarbinnen is de rol van de cliënt. Die voert in toenemende mate zelf de regie waar het zijn gezondheid en gedrag betreft. Dat vraagt om andere zorg en andere vaardigheden van zorgverleners.

En ook de arbeidsmarkt heeft haar wensen op het gebied van de inzetbaarheid van zorgverleners. Die vraagt om direct inzetbare krachten.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.