Werken en leren bij Stichting Humanitas

Stichting Humanitas is een continu lerende organisatie en investeert veel in opleiding en onderzoek. Wij hebben werk- en leerplekken voor verpleegkundigen op allerlei niveaus.

Per jaar vinden een groot aantal toekomstig verpleegkundigen een stageplaats binnen onze organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering bieden we onze medewerkers een uitgebreid aanbod in bij- en nascholingstrajecten.

Stichting Humanitas is voortdurend op zoek naar gemotiveerde medewerkers om de Humanitas visie vorm te kunnen geven. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en er zijn diverse opleidingsmogelijkheden. Zo kun je bij Stichting Humanitas een beroepsopleiding (BBL) tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3 volgen. Wil je een andere beroepsopleiding doen, dan wordt dit verzoek per individu bekeken. Het vak verzorgende leer je vooral op de werkvloer. Speerpunt is de Stichting Humanitas visie, waarbij het menselijk geluk van onze cliënten voorop staat.

Naast leren op de werkplek, ga je één dag per week naar school. Daar krijg je tijdens lessen de theorie aangeboden en volg je vaardigheidstrainingen. Om de opleiding te kunnen volgen moet je minimaal 24 uur per week in de praktijk werken. De kosten van de opleiding inclusief de schoolboeken komen voor rekening van de Stichting Humanitas.

Vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding verzorgende niveau 3 moet je aan de volgende vooropleidingseisen voldoen:

  • VBO met minimaal 2 vakken op C-niveau waaronder Nederlands, de overige vakken op minimaal B-niveau;
  • VMBO, theoretische leerweg, gemengde leerweg, kader beroepsgerichte leerweg;
  • Diploma MAVO 4;
  • Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of van 3 naar 4 VWO;
  • Een diploma van minimaal gelijkwaardig niveau.

Wil je meer informatie? Mail ons op opb@stichtinghumanitas.nl of neem telefonisch contact op via de klantenservice 010 27 13 800

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.