Stichting Humanitas verzorgt nazorgtrajecten voor Rotterdamse ex-gedetineerden van 18 jaar en ouder.

Dat doen we in opdracht van de gemeente Rotterdam. In sommige gevallen werken we hierin samen met Exodus. Via het nazorgtraject ondersteunen goed opgeleide vrijwilligers van Stichting Humanitas ex-gedetineerden met praktische hulp. Deze vrijwilligers worden bijgestaan door een ervaren professional van de re-integratieafdeling van Stichting Humanitas.

Wat houdt het nazorgtraject in?

Ondersteuning bij praktische zaken

Al naar gelang de hulpvraag van de ex-gedetineerde ondersteunen de vrijwilligers van Stichting Humanitas hem of haar bij zaken als het:

 • Regelen van administratie en financiën.
 • In kaart brengen van schulden.
 • Zoeken van woonruimte.
 • Aanvragen van een uitkering.
 • Opbouwen van een sociaal netwerk
 • Vinden van een passende dagbesteding.
 • Zoeken van een betaalde baan.
 • Bezoeken van instanties.
Tijdelijke woonruimte

Humanitas heeft een aantal kamers beschikbaar voor ex-gedetineerden. Die zijn bedoeld voor mensen van 23 jaar of ouder die nog geen zicht op een woning hebben als ze vrijkomen. Het gaat om een eerste onderdak voor ex-gedetineerden die bijvoorbeeld niet terechtkunnen in de maatschappelijke opvang, omdat ze geen OGGZ-problematiek hebben.

Iemand kan maximaal 6 maanden in de kamer verblijven. Het komt regelmatig voor dat alle kamers vol zijn. Wij hanteren geen wachtlijst.

Wie komt in aanmerking voor het nazorgtraject?

Medewerkers van het team Detentie & Re-integratie van de gemeente Rotterdam geven de uiteindelijke opdracht voor een traject. Het nazorgtraject start pas na een definitief akkoord van de gemeente. De ex-gedetineerde moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het nazorgtraject is er voor (ex-)gedetineerden van 18 jaar en ouder. Ze moeten net uit detentie zijn (nazorg-gerechtigd). Voor ze in hechtenis werden genomen, stonden ze in Rotterdam ingeschreven.

Om voor een kamer van Humanitas in aanmerking te komen, moet een ex-gedetineerde ook nog voldoen aan de volgende eisen:

 • 23 jaar of ouder
 • Acuut dakloos na detentie en hulp nodig om op eigen benen te staan
 • Actief meedoen aan begeleidingstraject van Humanitas
 • Zicht op doorstroom naar zelfstandige woonruimte
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

Voor elke deelnemer aan het nazorgtraject maken we na intakegesprek en afname een plan van aanpak. De zelfredzaamheid vergroten staat in het plan van aanpak altijd centraal.

Duur traject

Een nazorgtraject duurt in principe maximaal een jaar.

Een ex-gedetineerde kan maximaal 6 maanden in een kamer van Humanitas wonen.

Re-integratie Centrum (RIC)

In detentie kunnen mensen terecht bij de RIC’s. Na hun detentie kunnen ze terecht bij onze inlooplocatie (BRIC, Buiten Re-Integratie Centrum) om gebruik te maken van een telefoon of computer.

Wie kan de aanmelding verzorgen?

In principe kunnen alle instanties die te maken hebben met een ex-gedetineerde de aanmelding verzorgen. Cliënten kunnen zich ook zelf bij ons aanmelden.

Een ex-gedetineerde aanmelden

Wilt u iemand aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Stuur het formulier daarna naar start@stichtinghumanitas.nl.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.