Goed in uw vel zitten, zin hebben om mensen te zien, of lekker bezig zijn met een hobby… dat is prettig. Maar niet altijd vanzelfsprekend. U kunt zich somber voelen, gespannen of angstig. Bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis, zoals verlies, ziekte of een opname in een verpleeghuis.

Onze psychologen helpen u graag daarmee om te gaan en u beter te laten voelen. Zij zijn gespecialiseerd in ondersteuning en behandeling van ouderen met psychische klachten. Samen met u onderzoekt de psycholoog hoe u het beste met uw klachten geholpen kan worden.

Persoonsgerichte aanpak

De aanpak van onze psychologen is persoonsgericht. Dat betekent dat we zorg bieden die is afgestemd op uw behoeften, wensen en voorkeuren. Wij stimuleren eigen regie over uw eigen leven. Centraal staat wat u nodig heeft om zich weer beter te voelen.

Onze werkwijze

De psycholoog start met een onderzoek naar uw klachten. Dit doen we bijvoorbeeld door het afnemen van testen, een vragenlijst en/of een gesprek met u en uw naasten. Daarna volgt ondersteuning of behandeling die is afgestemd op uw klachten en behoeften. U voert bijvoorbeeld gesprekken met de psycholoog. Of de psycholoog adviseert het zorgteam over de omgang met uw klachten. Binnen de geriatrische revalidatiezorg en op observatieafdelingen adviseert de psycholoog op basis van onderzoek over een passend vervolgtraject. Wat u ons vertelt, is uiteraard vertrouwelijk.

Onze psychologen werken nauw samen met andere disciplines uit het verpleeghuis, zoals specialist ouderengeneeskunde, verzorgenden, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, welzijnsmedewerkers en ergotherapeuten. Zo zorgen we ervoor dat de zorg die we bieden op elkaar is afgestemd.

Waar vindt u ons?

U vindt onze psychologen binnen de verpleeghuislocaties van Stichting Humanitas. Zij zijn werkzaam op de afdelingen voor mensen met dementie (psychogeriatrische afdelingen), afdelingen voor mensen met lichamelijke problemen (somatische afdelingen) en op revalidatie- en observatieafdelingen.

Contact

Wilt u contact met een van onze psychologen? Vraag dan bij uw zorgteam of de specialist ouderengeneeskunde om een verwijzing.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.