Vanuit Stichting Humanitas zetten dagelijks ruim 2500 medewerkers en 2000 actieve vrijwilligers zich in, binnen de regio Rotterdam, voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam, van 0 tot 100+.

Stichting Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Voor hen bieden we een breed en afgestemd palet aan van zorg, welzijn, hulpverlening en diensten. Zowel thuis als in onze woonvoorzieningen

De dienstverlening van Stichting Humanitas staat open voor iedereen. We streven hiernaar door in onze hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie tussen welzijn, hulpverlening en zorgverlening, als buiten de organisatie met lokale partners. Humanitas is trots op de organisatie en de wijze waarop we voor én met cliënten werken.

Organisatiestructuur

Onze organisatie wordt dagelijks aangestuurd door de Raad van Bestuur. Dit onder toezicht van de Raad van Toezicht en in gesprek met de verschillende betrokken medezeggenschapsraden, zoals de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad.

Stichting Humanitas is verder georganiseerd rondom expertisegebieden waarbinnen wij zorg en hulp bieden.

  • Wonen met Ondersteuning en Welzijn
  • Langer Thuis en Hulpverlening

Elk van deze expertisegebieden wordt aangestuurd door een directeur. Samen met de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris vormen deze directeuren de Directieraad.

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur zijn statutair belast met het besturen van Stichting Humanitas. Het bestuur bestaat uit:

Joost Zielstra (voorzitter, per 1 augustus 2021) & Ellis Kastelein (lid).

Directieraad

De directieraad bestaat naast de leden van de Raad van Bestuur, uit de volgende personen:

  • Directeur Wonen met Ondersteuning en Welzijn: Suzan Willems
  • Directeur Behandeling, Innovatie, Commercie en Kwaliteit (BICK):
    Merel Boon- van Maren
  • Directeur Bedrijfsvoering: Peter van Houwelingen
  • Directeur Langer Thuis en Hulpverlening: Nico Zijnstra
  • Bestuurssecretaris: Eline van den Enden

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.