Heeft u het gevoel dat uw problemen u boven het hoofd groeien? Of kampt u met een psychische aandoening?

Misschien heeft u tijdelijk intensievere ondersteuning nodig. Dat betekent niet dat u meteen moet worden opgenomen. Soms is zorg thuis juist beter.

Zorg op maat

Het team psychiatrische en gespecialiseerde thuisbegeleiding van Stichting Humanitas kan u de nodige ondersteuning bieden. Ons team begeleidt al meer dan tweehonderd Rotterdammers met een psychiatrische aandoening of grote problemen.

Wij helpen u graag om weer grip te krijgen op uw leven. Hoe we dat doen? Wij kijken eerst wat u nodig heeft. Samen met u brengen we daarna structuur in uw leven aan. In uw huishouden, uw dagindeling en uw dagbesteding.

Dat doen we stapje voor stapje. Zo kunt u uw problemen steeds beter aanpakken. En krijgt u steeds beter overzicht.

Samenwerken aan uw zorg

Wij roepen waar nodig de hulp in van uw sociale netwerk. Soms werken we ook samen met vrijwilligers, behandelaren en andere organisaties. Dat doen we altijd in goed overleg met u.

Ons gezamenlijk doel is dat u na korte of wat langere tijd uw leven weer zelfstandig kunt leiden.

Wat zijn de kosten

Voor de ondersteuning en begeleiding thuis vragen we van u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Aanmelden

Heeft u het gevoel dat u intensievere zorg nodig heeft? Dan kunt u zich bij ons aanmelden. U heeft daarvoor wel een WMO-beschikking van de gemeente nodig.

De beschikking kunt u zelf aanvragen bij de gemeente. Of bespreek het met eerst uw behandelaar. Meteen contact met ons opnemen kan ook. Stichting Humanitas kan u helpen de beschikking bij de gemeente te regelen.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.