Ondersteuning van mantelzorg

Als u een zieke dierbare intensief en langdurig verzorgt, dan bent u een mantelzorger. Mantelzorgen vraagt veel inspanning en energie. Misschien kunt u af en toe wat ondersteuning gebruiken. Daar helpen we u graag bij.

Waar kunnen we u bij helpen?

We kunnen u bijvoorbeeld:

  • Verlichting bieden door de zorg, of delen daarvan, tijdelijk over te nemen of door dagopvang te regelen voor de persoon waarvoor u zorgt.
  • Vroegtijdig ondersteunen door u hulp, informatie en advies over bijvoorbeeld het ziektebeeld te geven.
  • In contact brengen met andere mantelzorgers
  • Een training of cursus bieden

Kortom, er is veel mogelijk. Samen met u kijken we hoe we u het beste kunnen helpen.

Waar vindt u ons?

Stichting Humanitas biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeenten Rotterdam inclusief Hoek van Holland, Capelle aan den IJssel en Spijkenisse.

Geen indicatie nodig

Voor mantelzorgondersteuning van Stichting Humanitas is geen indicatie nodig. Heeft degene die u verzorgt wel een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan bepaalt de gemeente welke ondersteuning u krijgt. U kunt wel aangeven welke hulp u graag zou willen hebben. Bij uw gemeente kunt u hier meer informatie over krijgen.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.