Soms kunt u als mantelzorger even een tijdje niet de gewenste zorg bieden aan uw dierbare. Stichting Humanitas biedt de mogelijkheid om u te ontlasten en uw dierbare dan tijdelijk zorg te bieden binnen onze locatie kortdurend verblijf De Wende.

In nauw overleg met uw dierbare en u denkt de klantadviseur van Humanitas graag met u mee over wat voor uw specifieke situatie de beste oplossing is.

Indicatie nodig

Is er tijdelijk zorg nodig, dan is kortdurend verblijf in De Wende mogelijk op basis van een indicatie Eerste Lijns Verblijf (ELV). Dit wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en kan aangevraagd worden door uw huisarts of specialist verbonden aan het ziekenhuis.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.