Uw geheugen laat u in de steek en u heeft het gevoel dat er iets niet pluis is. Dan is het fijn om iemand te hebben die meekijkt naar wat u nodig heeft, dit zorgvuldig met u bespreekt en dat voor u regelt. De casemanager dementie van Stichting Humanitas kan deze rol voor u vervullen.

Wat doet de casemanager?

De onafhankelijke casemanager bezoekt u thuis en bekijkt welke problemen er zijn en welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. De casemanager is het vaste aanspeekpunt voor u en uw mantelzorgers. De casemanager:

  • Geeft informatie en adviezen over vergeetachtigheid, het omgaan met onzekerheid, angsten en gedragsveranderingen
  • Biedt praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers of regelt dit
  • Regelt persoons- en situatiegerichte zorg en ondersteuning
  • Schakelt eventueel daarvoor benodigde indicaties en ketenpartners in (bijvoorbeeld als er onderzoek nodig is)
  • Behartigt indien nodig uw belangen bij organisaties buiten de zorgketen dementie

Casemanagers hebben hiervoor een specifieke opleiding gevolgd.

Samenwerkende partners binnen de ketenzorg dementie

Casemanagement maakt onderdeel uit van de Stedelijke keten Dementie Rotterdam. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende zorginstellingen in Rotterdam.

Geen kosten en indicatie

Aan de hulp van de casemanager dementie zijn bij het eerste contact geen kosten verbonden. Wel kan het zijn dat u een verwijzing nodig heeft. U kunt worden doorverwezen door andere hulpverleners, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, GGZ – instellingen bijvoorbeeld Bavo Europoort ouderen of de vraagwijzer van de deelgemeente.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.