Thuis wonen en meedraaien in het dagelijks leven, dat wilt u natuurlijk het liefst. Soms heeft u daar om wat voor reden dan ook wat hulp bij nodig.

Dit omdat u een psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. Laat de persoonlijke coaches van Stichting Humanitas u helpen, een-op-een en zo lang als nodig is!

Te denken valt aan hulp en zorg bij:

  • Het doen van administratie en post
  • Het leren bedienen van huishoudelijke apparaten
  • Het leren doen van het huishouden
  • Het indelen van uw dag en dingen ondernemen
  • Het zoeken van contact met mensen in de omgeving
  • Het communiceren met anderen
  • Het omgaan met veranderend gedrag
  • Uw dagelijkse persoonlijke (niet-medische) verzorging

Indicatie nodig

Voor de persoonlijke ondersteuning van Humanitas heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U vraagt deze indicatie aan bij de gemeente.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.