Humanitas Sociaal Werk: van steuntje in de rug tot intensieve hulp

Soms heeft u voor korte of langere tijd extra zorg of ondersteuning nodig. Met Humanitas Sociaal Werk maken we ons sterk voor alle Rotterdammers van 0 tot 100+ die wel wat extra hulp kunnen gebruiken.

Dat doen we samen met onze gespecialiseerde hulpverleners en onze enthousiaste, goed opgeleide vrijwilligers. Samen met u kijken we eerst goed naar uw hulpvraag Daarna gaan we samen aan de slag. Wij moedigen u aan zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Zo kunt u snel weer de regie over uw eigen leven pakken.

De vrijwilligers van Stichting Humanitas

Voor Humanitas Sociaal Werk zijn maar liefst 450 vrijwilligers actief in Rotterdam. Onze goed getrainde vrijwilligers steunen iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft, zoals kwetsbare Rotterdammers, ouderen, jongeren en gezinnen met jonge kinderen.

Via onze projecten kunnen wij u o.a. helpen met:

  • Financiën, dagbesteding of de stap naar vast werk.
  • Vragen over opvoeding of zwangerschap.
  • Een maatje voor als u bijvoorbeeld eenzaam of ziek bent, of net uit detentie.
  • Contact met lotgenoten of gelijkgezinden.

Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel (ESSM)

Het ESSM is er voor slachtoffers van mensenhandel, (voormalig) sekswerkers en mensen met hiv. Maar we bieden ook gespecialiseerde hulpverlening en een veilige omgeving voor LHBTI+ers.

U kunt bij ESSM terecht voor:

  • Opvang en hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel.
  • Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW).
  • Gespecialiseerde hulpverlening als u worstelt met uw gender-identiteit of seksuele voorkeur.
  • Ontmoetingsplekken en activiteiten voor LHBTI+-ers.
  • Maatschappelijke ondersteuning van mensen met Hiv.

Stichting Humanitas is met het ESSM ook verantwoordelijk voor het regionale meldpunt voor jeugdprostitutie en mensenhandel.

Deel deze pagina

Deel deze pagina met iemand waarvoor u denkt dat dit interessant is.

Humanitas verwijslijn

Voor alle zorgprofessionals en verwijzers zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.